Wykorzystujcie zalety, kupując wysokoefektywny Pellet od największego producenta w Eroazji, będącego jednym z ośmiu światowych liderów posiadającego najwyższe certyfikaty jakości tego produktu na świecie; EN Plus A1, FSC, FQC, SBP. Producent nasz działa na rynku od 1926 roku. W tym czasie zdobył duże doświadczenie zapewniając profesjonalizm oraz wysokiej jakości produkt.

  Minimalne koszty

Kupując u nas Wy dostajecie produkt/ Pellet/ bez dodatkowych opłat narzuconych przez pośredników. Jesteście w kontraktach na indywidualnych warunkach płatności zawsze negocjowanych i dostosowanych do waszych potrzeb i możliwości. Współpracując z nami uzyskasz status klienta „BRĄZOWY” „SREBRNY” „ZŁOTY” i w związku z tym elastyczne formy rozliczenia i płatności dostępne tylko dla naszych stałych klientów.

   Logistyka

Logistycy nasi zorganizują Wam dostawy według najlepszego naszego schematu , minimalizując Wasze koszty.

Pomogą i doradzą Wam nie odpłatnie samemu zorganizować spedycję. Mamy do dyspozycji spedytorów z wieloletnim doświadczeniem dysponujących swoją infrastruktura portową, frachtową, kontenerową i kolejową.

Dlaczego nasz Pellet

Granulat

produkowany jest z okorowanych drewnianych bali 50% iglaste, 50% liściaste. Nie są to odpady w postaci zrębki lub trocin tartacznych.

Kontrola jakości produkcji

odbywa się w sposób regularny i na wszystkich etapach.

Gatunki drzew;

świerk,sosna, brzoza i inne liściaste.

Najnowsza technologia

w produkcji i nowoczesne maszyny są gwarantem wysokiej jakości Pellet

Drewno

pozyskiwane jest z najlepszych lasów na świecie.

System własnych terenów leśnych

pozwala na aktywną wymianę pozyskiwanego pierwszego gatunku drewna np. w tartakach , na drugi gatunek, który wykorzystuje się do produkcji Pellet. Układ ten pozwala racjonalnie gospodarować jakością pozyskiwanego drewna. Taki inteligentny system wprowadził zakład jako pierwszy w tego typu firma na świecie.

W certyfikowanej SBP produkcji Pellet

wykorzystuje się drewno otrzymywane od certyfikowanych FSC dostawców, wyklucza to prawdopodobieństwo nielegalnych dostaw drewna do produkcji oraz naruszenia międzynarodowych zasad FSC

Technologia produkcji Pellet

Gotowe surowce

do produkcji Pellet / drewno 50% iglaste i 50% liściaste/ są mielone przy pomocy młynów do konsystencji grubo zmielonej maki.

Następnym etapem

jest rozdrabnianie surowca przy zastosowaniu młynów młotkowych i zwilżanie parą wodną dla poprawy wskaźników klejących.

Otrzymaną masę

poddaje się suszeniu do momentu kiedy zawartość wilgoci osiągnie poziom 8% do 12%.

Kolejny etap

to kompresja/pracowanie ciśnieniowe/ Pellet przy pomocy wałków lub określonej matrycy.

Ostatni etap

– tłoczenie przez określone sita i chłodzenie Pellet, nastepnie pakowanie w big-bag lub przesyłanie do silosów.
Energia elektryczna i ciepło za 50% ceny? Zwrot z inwestycji w ciągu nawet do 3 lat? To możliwe dzieki technologiom kogeneracji oferowanym przez Fisherson Energy. Twoja firma lub dom może wytwarzać energię elektryczną oraz ciepło i to zdecydowanie taniej w porównaniu z obecnymi kosztami! Spejalizacja Fisherson Energy w rozwiązaniach małej mocy czyni nas ekspertami w generowaniu oszczędności. W oferowanych przez nas systemach kogeneracji paliwem jest: gaz naturalny, gaz propan-butan, zrębki i pellet. Oferujemy hurtową dostawę biomasy (od 100 Ton/miesiąc do 15 tys Ton/miesiąc i więcej), paliwa wysokiej jakości formowanego w granulat – pelet drzewny produkowany w standardzie EnPlus z dostawą do odbiorcy. Pelety to materiał opałowy produkowany ze sprasowanej pod wysokim ciśnieniem masy drzewnej. Do wyrobu peletów wykorzystywane jest drewno stosownie do ich klasyfikacji ustalonej normą PN-EN ISO 17225-2-2014-07 m.in. drewno strzały, całe drzewa bez korzeni, drewno z lasów, plantacji, drewno naturalne. Pellety to ekologiczne biopaliwo którego spalanie nie zanieczyszcza środowiska naturalnego ani nie zakłóca bilansu dwutlenku węgla w atmosferze (ilość CO2 pobrana z atmosfery związana ze wzrostem roślin zostaje uwolniona podczas spalania). Biomasa ma korzystniejszy bilans dwutlenku węgla od paliw kopalnych ze względu na to, że rosnąc pochłania jego część w procesie fotosyntezy.

Pellety EnPlus A1

Pellety EnPlus A2

Pellety EnPlus B

Partnerzy

Client
Client
Client
Client
Client
Client