Fisherson Energy Sp. z o.o.

Główny profil prowadzonej działalności to produkcja, dystrybucja i instalacja urządzeń urządzeń elektroenergetycznych - głównie instalacje systemów kogeneracyjnych mCHP, wytwarzających energię elektryczną i ciepło. Aktualna oferta skierowana jest do następujących grup odbiorców: obiekty komunalne, mieszkaniowe, użyteczności publicznej (szkoły, sanatoria, ośrodki sportowe i rekreacyjne, szpitale), małe i średnie przedsiębiorstwa.

Fisherson Energy Sp. z o.o. działa obecnie na rynku polskim, jednak w przyszłości planowana jest ekspansja poza granice kraju. Do najważniejszych produktów z aktualnej oferty firmy zaliczają się systemy kogeneracyjne mikro CHP.

Fisherson Energy Sp. z o.o. współpracuje z z takimi firmami jak; HYDROCHEM DGE Polska, GEOTHERMIC Francja, TECOGEN USA, IVT Szwecja, OPCON Szwecja, INRESOL Szwecja, QNERGY Izrael.

Firma prowadzi rozległe prace badawcze nad nowymi rowiązaniami przy współpracy z instytutami badawczymi: Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu na Białorusi oraz z Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa.

 

 

 

Client
Client
Client
Client
Client
Client

 

Bardzo ważnym aspektem opracowanego systemu będzie możliwość zastosowania go zarówno w układach połączonych z siecią (on-grid), jak i w układach wyspowych (off-grid). Umożliwi to zapewnienie dostępu do różnych rodzajów energii końcowej także w obiektach, które znajdują się w dalszej odległości od sieci elektroenergetycznej. W przypadku posiadania indywidualnego dostępu do biopaliwa (np. własnej plantacji roślin energetycznych) może zostać zapewniona całkowita samowystarczalność obiektu.

Potwierdzeniem dużego potencjału komercyjnego proponowanego systemu jest fakt, że systemy kogeneracyjne są już znane i dość powszechnie stosowane w Europie. Do tej pory jednak producenci skupiali się na skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem paliw konwencjonalnych, nie przywiązując zbyt dużej uwagi do możliwości zasilenia tego typu urządzeń biopaliwami. Z tego powodu istnieje olbrzymia szansa na rozwój proponowanych rozwiązań nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju.