Kogeneracja

Mikrokogeneracja (ang. micro-cogeneration), microCHP (ang. Micro Combined Heat and Power) – odmiana kogeneracji, proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.

Mikrokogenereacja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też, najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.

Wysoka sprawność układów skojarzonych pozwala na efektywne wykorzystanie energii zawartej w dostarczanym do urządzenia paliwie, co w efekcie redukuje koszt wytworzenia energii. Wśród innych korzyści mikrokogeneracji można wymienić niższe koszty energii dla użytkowników, obniżenie zużycia paliw, redukcję emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie strat przesyłowych.

W systemie microCHP energia pierwotna w postaci gazu ziemnego i płynnego, oleju napędowego, biomasy i innych, jest przetwarzana na energię elektryczną i cieplną. Sprawność całkowita układu wynosi około 90%. Energia elektryczna wytwarzana jest w generatorze napędzanym silnikiem cieplnym, którego sprawność zawiera się w przedziale (10–40)%. Ciepło uzyskiwane w efekcie spalania paliw jest odzyskiwane w systemie wymienników ciepła i stanowi (50–80)% energii pierwotnej.

Silniki Stirling

Silnik Stirlinga o bardzo zaawansowanej technologii ,wysokiej jakości, zaprojektowany i produkowany dla NASA.

  • Z bardzo wydajnego procesu termodynamicznego układ tłokowy silnika Sterlinga (FPSE) może tworzyć energię elektryczną z praktycznie każdego źródła ciepła.
  • Dopływ ciepła tworzy różnicę temperatur na silniku powodując że gaz / hel / wewnątrz silnika wprawia w ruch posuwisto-zwrotny tłok przekształcając go w energią za pośrednictwem liniowego alternatora w silniku.
  • Silnik ma mniej ruchomych części niż tradycyjne silniki kinematyczna Sterlinga i nie ma punktów tarcia co powoduje bardzo małe zużycie elementów i nie wymaga smarowania. Tak więc, silnik jest bezobsługowy. Zastosowana technologia oferuje długi czas wydajność; dwie najważniejsze cechy, które sprawiają, że jest to źródło idealnej mocy elektrycznej i cieplnej dla zdalnych aplikacji energetycznych.