Oferujemy hurtową dostawę biomasy (od 100 Ton/miesiąc do 15 tys Ton/miesiąc i więcej), paliwa wysokiej jakości formowanego w granulat – pelet drzewny produkowany w standardzie EnPlus z dostawą do odbiorcy.

Pelety to materiał opałowy produkowany ze sprasowanej pod wysokim ciśnieniem masy drzewnej. Do wyrobu peletów wykorzystywane jest drewno stosownie do ich klasyfikacji ustalonej normą PN-EN ISO 17225-2-2014-07 m.in. drewno strzały, całe drzewa bez korzeni, drewno z lasów, plantacji, drewno naturalne.

Pellety to ekologiczne biopaliwo którego spalanie nie zanieczyszcza środowiska naturalnego ani nie zakłóca bilansu dwutlenku węgla w atmosferze (ilość CO2 pobrana z atmosfery związana ze wzrostem roślin zostaje uwolniona podczas spalania). Biomasa ma korzystniejszy bilans dwutlenku węgla od paliw kopalnych ze względu na to, że rosnąc pochłania jego część w procesie fotosyntezy.

W Europie głównym standardem określającym jakość peletów jest standard EnPlus

http://www.enplus-pellets.eu/downloads/enplus-handbook/,

Pellety EnPlus A1

Pellety EnPlus A2

Pellety EnPlus B

Oferujemy dostawę transportem odpowiednim dla ilości biomasy i odległości ładunku

  • Transport kołowy w opakowaniach Big Bag lub luzem,
  • Kolejowy w opakowaniach Big Bag lub luzem,
  • Transport morski luzem.

Zapraszamy do współpracy - prosimy o kontakt E-mailowy lub telefoniczny.