Rozwiązania techniczne

Rozwiązania Fisherson Energy bazują na najlepszych silnikach stosowanych w kogeneracji jakim są silniki - STIRLING, silnik gazowy i silnik parowy. Standardowe złużycie energii elektrycznej i ciepła w domu to od 5 - 10kWh i ciepła do 30kWc a w małej firmie od 10 - 50kWh i ciepła do 120kWc. Rozwiązania bazujące na silnikach STIRLING mogą zaspokoić nawet 100% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło.

Produkt prosumencki 1:

Produkcja: do 10 kWe energii elektrycznej i do 30 kWt ciepła,
Przeznaczenie: zabudowa jednorodzinna, małe gospodarstwa rolne,
Paliwo: biomasa (zrębki drzewne, pellet), gaz naturalny, gaz propan butan,
Cena: w zależności od zamówienia i zastosowania paliwa w systemie:

  • cena systemu bez AKPiA od 70.000zł do 90.000zł.
  • zwrot inwestycji do 3 lat.

Produkt prosumencki 2:

Produkcja: do 40 kWe energii elektrycznej i do 120 kWt ciepła
Przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna, hotele, małe zakłady mięsne, gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, obiekty agroturystyczne, pralnie, fermy drobiu i trzody chlewnej,
Paliwo: biomasa (zrębki drzewne, pellet), gaz naturalny,
Cena: w zależności od zamówienia i zastosowania paliwa w systemie:

  • cena system bez AKPiA od 270.000zł do 340.000 zł.
  • zwrot inwestycji do 4 lat.
Rozwiązania kogeneracyjne bazujące na silnikach STIRLING może zaspokoić nawet 100% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło. Powyższe ceny są jedynie cenami orientacyjnymi. Dokładna wycena jest określana po wstępnej analizie energetycznej.